Reserveren

Log in met je lidnummer en het bijbehorende wachtwoord. Vervolgens kan je reserveren.
In de zomerperiode is het gebruik van de hal gratis voor leden.